1 Doamne, la Tine îmi înalț sufletul!
2Dumnezeul meu, în Tine mă încred:
să nu fiu dat de rușine!
Să nu se bucure dușmanii mei de mine!
3Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine
nu vor fi dați de rușine,
ci rușinați vor fi
cei ce sunt necredincioși fără motiv.
4Fă‑mi cunoscute căile Tale, Doamne,
învață‑mă cărările Tale!
5Călăuzește‑mă în adevărul Tău, învață‑mă,
căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele!
În Tine nădăjduiesc toată ziua.
6Adu‑Ți aminte, Doamne, de mila și de îndurarea Ta,
căci acestea sunt din vremuri străvechi!
7Nu‑Ți aduce aminte de păcatele din tinerețea mea,
nici de fărădelegile mele,
ci adu‑Ți aminte de mine după îndurarea Ta,
pentru bunătatea Ta, Doamne!
8 Domnul este bun și drept;
de aceea le dă învățătură celor păcătoși pe cale.
9El îi îndrumă pe cei smeriți în ceea ce este drept
și îi învață pe cei smeriți calea Lui.
10Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie
pentru cei ce păzesc legământul și mărturiile Lui.