Istoria Bisericii Penticostale din Sfântul Ilie- Suceava

Istoria Bisericii Penticostale din Sfântu Ilie Suceava începe în anii 1930. Pe atunci existau doar trei familii de creștini penticostali: Gheorghe Polocoșer, Petru Polocoșer și Toader Polocoșer. Aceste trei familii se adunau în casa fratelui Polocoșer Gheorghe, situată în satul Sfântu Ilie, actuala ieșire din orașul Suceava spre Șcheia.

În anul 1950, fratele Gheorghe își mută casa în apropierea spitalului (actualul monument cu clopot de lângă intrarea în cartierul Obcini), iar adunările se țin în noua locuință sub coordonarea fratelui Samoilă Polocoșer, frate ce va fi apoi ordinat ca slujitor oficial în anii ’70. Numărul credincioșilor crește treptat până la aproape 200 de persoane, iar acest factor, împreună cu acțiunea de sistematizare și demolare a caselor din zonă, îi determină pe frați ca în anii 1965-1966 să ridice o altă clădire în satul Sfântu Ilie. Biserica Penticostală continuă să crească până când noul lăcaș devine și el neîncăpător și o parte a membrilor migrează spre alte cartiere ale orașului, înființând două noi comunități. Aproximativ 400 de membri vor construi Casele de rugăciune Emanuel din Burdujeni și Speranța din Centrul Sucevei. În anul 1992, se inaugurează clădirea care există și astăzi, iar slujirea bisericii este preluată de fratele pastor Costache Șerban.

 

Din punctul de vedere al climatului politic, mișcarea penticostală din Suceava a trecut prin momente dificile, odată cu restricțiile și persecuțiile sporadice ale regimului comunist, pe toată perioada acestuia. De exemplu, între 1950 și 1960 întâlnirile religioase erau limitate la ziua de duminică, dimineața între orele 9.00 și 14.00. În plus, erau limitări și reglementări impuse activităților de cult și persoanelor implicate în slujire. Soluția adoptată pentru a supraviețui au fost adunările de casă din cursul săptămânii, orientate înspre rugăciune, cu accent pe lucrarea Duhului Sfânt. Au fost perioade când s-au organizat zilnic întâlniri de rugăciune între orele 4.00 și 6.00, dimineața înainte de plecarea la serviciu, întărind astfel legătura dintre familiile din biserică în vremuri dificile și consolidând relația cu Dumnezeu.

La un moment dat, chiar a fost suspendată autorizația de funcționare pe timp de un an, din cauza participării multor vizitatori colaboratori din țară, lucru neagreat de autoritățile de atunci.

Botezurile se oficiau mai rar (din cauza opoziției sistemului) și erau oficiate în râul Suceava sau pârâul Șcheia, uneori neautorizat, pe timp de noapte. Slujbele bisericii aveau în centru rugăciunea, vestirea biblică a mântuirii prin credința în Isus Cristos, cântarea de laudă și învățătura apostolilor din Noul Testament.

Astăzi, biserica numără aproximativ 1.000 de persoane și lucrarea lui Dumnezeu în orașul Suceava continuă chemând la pocăință și credință în Isus Cristos – Fiul lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt, pe orice om, de orice condiție și stare socială, care acceptă învățătura Sfintelor Scripturi.

Dumnezeu fie lăudat în veci!

Consiliul Bisericii Penticostale Sfântu Ilie Suceava

Istrate Mircea

Pastor principal

Buliga Tiberiu

Pastor asistent

Costache Serban

Pastor

Gherasim Ilie

Pastor

Grigoriciuc Daniel

Prezbiter

Bardan Viorel

Prezbiter

Hutu Stelica

Prezbiter

Paduret Sorin

Prezbiter

Tcaciuc Cristi

Diacon

Rosca Cornel

Membru

Vizitiu Leontin

Diacon

Neagu Dorel

Membru

Spac Marius

Diacon

Zapariu Viorel

Casier

Hoza Silviu

Diacon

Grab Liviu

Secretar

Mărturisirea de credință

1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă.

2. Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

3. Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile şi pământul.

4. Noi credem că Dumnezeu a creat îngerii.

5. Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om din ţărână.

6. Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului de porunca lui Dumnezeu.

7. Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos.

8. Noi credem că mântuirea este condiţionată de credinţă, pocăinţă şi naşterea din nou.

9. Noi credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor.

10. Noi credem că îndreptăţirea credinciosului stă în jertfa Domnului Isus Hristos şi se primeşte prin credinţă, de la Dumnezeu, odată cu mântuirea.

11. Noi credem că roada credincioşilor izbăviţi de păcat este sfinţirea.

12. Noi credem în relaţia directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea şi postul fiind două dintre cele mai eficiente modalităţi de apropiere de divinitate.

13. Noi credem că botezul în apă, care se acordă per­soanelor care cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.

14. Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o procla­mare a morţii Domnului Isus Hristos.

15. Noi credem că Domnul Isus a instituit actul spălării picioarelor.

16. Noi credem în făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii.

17. Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri.

18. Noi credem că atât naşterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt.

19. Noi credem în vindecările divine.

20. Noi credem în existenţa Bisericii lui Dumnezeu fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar şi viu.

21. Noi credem că preoţia Vechiului Aşezământ a fost înlocuită în Noul Aşezământ prin slujbele spirituale rânduite în Biserică.

22. Noi credem că lucrătorii Evangheliei sunt ordinaţi în lucrare prin punerea mâinilor şi rugăciunea făcută de către slujitorii lui Dumnezeu îndreptăţiţi să facă acest lucru.

23. Noi credem că toţi membrii Bisericii lui Dumnezeu au îndatoriri şi drepturi.

24. Noi credem că familia, prin căsătorie, este o instituţie divină aşezată de Dumnezeu.

25. Noi credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor.

26. Noi credem că dărnicia este o datorie sfântă pentru fiecare credincios.

27. Noi credem în datoria credincioşilor de a urmări simplitatea în îmbrăcăminte.

28. Noi credem că duminica este ziua Domnului.

29. Noi credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali faţă de stat şi faţă de autorităţile statului.

30. Noi credem că suntem datori să-i iubim pe toţi oamenii, indiferent de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă.

31. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos şi în evenimentele escatologice care vor urma.